Menu

Prezentowana Polityka przedstawia zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania przez Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA informacji, w tym danych osobowych.

1. Informacje o administratorze danych osobowych

Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań wpisane pod numerem 5/2014 z 7 maja 2014 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, REGON: 302713692, NIP: 972-124-93-55 (zwane dalej: „CKU CANVA”), jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA jest placówką kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

2. Dane kontaktowe administratora
Adres korespondencyjny:  Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA, Poznań, os. Stefana Batorego 101, 60-687
Numer telefonu: 606 350 671 czynny od 9.00 do 19.00
Numer telefoniczny biura: 61 8241651 czynny w godzinach od 9.00 do 13.00 w dni robocze
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy: www.naukaprzezinternet.pl


3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe podane nam w związku ze świadczonymi dla Państwa usługami edukacyjnymi przetwarzane są na podstawie:
a. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy lub umów,
b. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak: rejestracja w SIO, zapewnienia bezpieczeństwa usług, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych,
c. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.4. Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych

a. Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej, wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe lub samą aplikację. Są one potrzebne do zapewnienia ich prawidłowego działania, a także umożliwienia Państwu użytkowania serwisów lub aplikacji. W szczególności rejestracji czy logowania do konta klienta i jego obsługi. Ich usprawniania oraz spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych. Ponadto opracowywania statystyk i dokonywania badań analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w serwisach internetowych lub aplikacji mobilnej. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Państwo używacie.

b. Podczas korzystania z naszych serwisów internetowych, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w naszych serwisach internetowych, w tym: youtube.com, facebook.com. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje są pozyskiwane, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Państwo używacie. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnych stronach internetowych.

c. Gdy odwiedzają Państwo nasze serwisy internetowe wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies). Nasze serwisy internetowe wysyłają te pliki do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których Państwo korzystacie lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności na naszych stronach. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości. Służą nam do ułatwiania korzystania z serwisów internetowych i aplikacji. W szczególności utrzymywania ciągłości sesji po zalogowaniu się do konta klienta, dzięki czemu nie muszą Państwo logować się ponownie na podstronach. A także, pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonują serwisy internetowe, co umożliwia ich stałe ulepszanie.

d. W urządzeniach, z których Państwo korzystacie zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w naszych serwisach internetowych, w tym: youtube.com, facebook.com. Umożliwia to Państwu korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności. Każdy z dostawców określa zasady wykorzystywania przez siebie plików cookies na własnych stronach internetowych.

e. W każdej chwili mogą Państwo określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia z którego Państwo korzystacie. W ten sposób mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies lub taką zgodę wycofać, blokując przyjmowanie plików cookies. Mogą Państwo także usunąć pliki cookies pochodzące z naszych serwisów internetowych, jak również od dostawców serwisów, których wtyczki zostały zamieszczone w naszych serwisach internetowych. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej.

f. Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako klienci, osoby zainteresowane naszą ofertą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.

g. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach dostępnych w naszych serwisach internetowych w związku z zainteresowaniem naszymi usługami, wykorzystujemy je do przedstawienia Państwu oferty. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.

h. Kiedy prowadzą Państwo rozmowy z naszym sekretariatem za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub mailowo. Przechowujemy korespondencję przez okres 2 lat dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, w celach dowodowych oraz szkolenia personelu.

i. Jeżeli ubiegają się Państwo o zatrudnienie w CKU CANVA, przekazują nam Państwo wówczas informacje takie jak: imię i nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Analizujemy te dane i wykorzystujemy je w celu podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu. Decyzja o tym czy będą one przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji zależy od Państwa.

j. Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez nas usług kursów przygotowujących do egzaminów eksternistycznych zdawanych przy Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych jesteście Państwo zobligowani do podania następujących danych:
- imię/imiona i nazwisko *,
- e-mail - jest niezbędny do komunikacji oraz utworzenia konta na platformie edukacyjnej,
- pesel *,
- adres zamieszkania *,
- telefon,
- deklaracja wyboru obecnego wykształcenia kandydata *,
- deklaracja wyboru bezrobotny/pracuje *.
Dane oznaczone * są niezbędne w procesie rejestracji kursanta do naszej instytucji oświatowej i między innymi wykorzystywane do wprowadzania do Księgi Słuchaczy oraz Systemu Informacji Oświatowej, do wystawienia faktury oraz wystawiania na żądanie kursanta zaświadczeń do zakładów pracy, ZUSu oraz innych instytucji i firm.
Telefon oraz e-mail służy do komunikacji z Państwem.


k. W trakcie trwania łączącej nas umowy możemy wejść w posiadanie również innych Państwa danych, takich jak np. dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na naszą rzecz za ich pośrednictwem.
W przypadku, gdy płatności z tytułu świadczonych usług dokonywane są przez inną osobę, niż ta z którą zawarto umowę lub z rachunku bankowego do niej nie należącego, przechowujemy informacje na temat tych płatności oraz imię i nazwisko lub nazwę płatnika, numer rachunku bankowego oraz adres jego posiadacza.


5. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Udostępniamy dane osobowe wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
a. operatorom pocztowym,
b. dla osób dokonujących płatności on-line do firmy przelewy24 - DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,
c. do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
d. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne.

Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom, prokuraturom oraz zakładom ZUS.
Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.


6. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów. Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi.
W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych naszych interesów jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.


7. Uprawnienia:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich prosimy o kontakt z nami w wygodnej dla Państwa formie. Wówczas, w zależności od treści Państwa wniosku:
a. Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do nich, jak również możemy dostarczyć Państwu kopię danych podlegających przetwarzaniu;
b. Dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych;
c. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
d. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszenia będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy. Każdorazowo prosimy Państwa o podanie danych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.

 

8. Polityka prywatności w zakresie plików Cookie
Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Polityka plików Cookie

a. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego naukaprzezinternet.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego naukaprzezinternet.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

c. W ramach serwisu internetowego naukaprzezinternet.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

d. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

e. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym naukaprzezinternet.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

f. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego naukaprzezinternet.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych
a. Wprowadziliśmy w CKU CANVA szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych,
b. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy działający z upoważnienia administratora.


11. Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym serwisie internetowym www.naukaprzezinternet.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego naukaprzezinternet.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego naukaprzezinternet.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego naukaprzezinternet.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym naukaprzezinternet.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego naukaprzezinternet.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

Kontakt z nami

Adres

Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA
os. Stefana Batorego 101 | 60-687 Poznań | Poland

Masz pytanie?

Zadzwoń!
Telefon kom.:+48 606 350 671 (preferowany)
Telefon: +48 61 8241 651
lub napisz do nas: sekretariat@naukaprzezinternet.pl